Welkom op mijn site

NIEUW: De wiekslag van de garoeda
directe link daarheen


Op deze site vindt u heel verschillende onderwerpen. Sommige, zoals Conflictmanagement, Kerkelijk recht en Escrow hebben al lang mijn belangstelling. Met andere onderwerpen zoals Enneagram, Quechua en Energie ben ik mij in de laatste 10 jaar pas intensief gaan bezig houden.  Deze laatste onderwerpen behoren niet tot wat tot de cognitieve materialistische wetenschap kan worden gerekend en zijn juist daarom zo interessant.

Conflictmanagement is een onderdeel waarin het resultaat van veel studie en observatie is verwerkt. Ik heb een origineel conflict model ontwikkeld. De artikelen die daarover in verschillende tijdschriften en in een boek zijn gepubliceerd zijn hier opgenomen. De meest volledige en meest recente versie van de theorie staat in het artikel: Een Autopoietisch Conflict Model.

Het deel over Enneagram is vooral een nieuwe en uitgewerkte visie op het gebruikelijke enneagram van gedrag.

Het deel over Quechua is een taalcursus over een prachtige taal, die van de bewoners van het hooggeberte van Zuid-Amerika. Het is de taal van het Inka rijk. Omdat ik niet iets kon vinden dat simpel en toch goed genoeg was om de taal wat gemakkelijker te leren heb ik zelf maar een verkorte grammatica geschreven.

Het deel over Energie is nog in wording. Ik heb een aantal richtingen intensief onderzocht en mij er niet alleen als observator, maar als participant en als observerende deelnemer mee bezig gehouden. Hieruit is voor mijzelf een coherent beeld gerezen over werkelijkheidsperceptie en waarheid. Eerlang condenseert dit beeld in een tekst die u dan op de site zult vinden.

Het deel Onderzoek bedoelt verslag te gaan geven van projecten die ik onderhanden heb. Ook dit is nog onderhanden werk.

Kerkelijk recht is een specialisatiestudie die ik zo'n kleine 20 jaar geleden afrondde in aan de Rooms Katholieke Universiteit van Leuven in België. Afgezien van allerlei gewone juridische vragen gaat het voor mij eigenlijk om de vraag op welke wijze noties van geloof en overtuiging de werkelijkheidsbeleving beslissend beïnvloeden.

Coaching is een natuurlijk vervolg van al mijn werk. Voor vragen van bijvoorbeeld zingeving, beleving en het herkennen en zo mogelijk oplossen van negatieve persoonlijke patronen kan ik helpen een antwoord te vinden.

Escrow is een puur juridisch onderwerp dat gaat over een zekere en veilige methode om als gebruiker van software niet afhankelijk te zijn als er met de leverancier wat gebeurt, bijvoorbeeld diens faillisement.

U kunt mij altijd bereiken via: vanenos@gmail.com

Jan Willem van Ee

Welcome!


Most of the material on this site is in Dutch.

On several topics I have written texts in English.
These are:
1. Quecha Language
2. Under Mediation and Conflictmanagement you will find the Article: An Autopoietic Conflict Model also in English.

I assume that now English has become the lingua franca of this world, in the future more topics in English will be made by me. My first project will be the translation of the book about Enneagram.

On some pages of this site I have written an abstract of the content in English.

Please stay in touch!

Jan Willem van Ee
e-mail: vanenos@gmail.com