Is wat Zhabkar schildert een eigen bedachte orde?

In mijn ogen maakt de leerweg die Zhabkar schildert het mogelijk voorbij de bedachte ordes te komen, zowel de religieuze als niet niet-religieuze.

De vraag is gesteld of dat wel mogelijk is en of wat Zhabkar zegt niet een eigen bedachte orde is.

Tijdens het proces van de wording van het boek heb ik hier veel over nagedacht. Mijn eerste gedachte was ook dat het een eigen bedachte orde was. Maar naarmate het werk vorderde, werd voor mij zichtbaar dat het niet zo is, maar dat bevrijding voorbij alle bedachte ordes gaat. Dit is vanuit de bedachte ordes zelf niet te zien, omdat daarin alle bedachte ordes met elkaar concurreren. Voorbij de bedachte ordes is er geen concurrentie. Bevrijding is juist zien dat alles, ook de eigen orde bedacht is, anders zou kunnen zijn, maar dat die is zoals die is, zonder oordeel erover van goed of slecht en ja of nee. Bevrijding houdt in dat de bevrijde mens zich in elke bedachte orde kan schikken, kan zien dat die onderdeel is van het kosmische evenwicht in het universum, en dat zijn plaats in de evenwicht eveneens een onderdeel is van dit evenwicht. Wat er ook gebeurt, het wordt in kalme vrede aanvaardt, of met kracht afgewezen, afhankelijk van het moment en de flux van de veranderingen die plaats vinden, en waar die bevrijde mens ook deel van uitmaakt. De bevrijde mens handelt zo in overeenstemming met de energie van het moment, kijkt er naar en weet dat zijn handelen of niet-handelen slechts onderdeel is van een veel groter geheel, dat hij al of niet kent.

Dat is het soort aanvaarden dat Viktor Frankl heeft laten zien en dat hij beschrijft in zijn boek ‘De zin van het bestaan’, waarin hij zijn gang door de Duitse concentratiekampen beschrijft, maar laat zien dat het er niet omgaat wat hem wordt aangedaan, maar wat hij ermee doet. Frankl laat zien dat je positief kunt blijven, ondanks alle leed. Hij is een van de echte helden.

De Boeddha gebruikt het beeld dat de mens die bevrijd is, is overgestoken naar de andere kant, de non-duale kant, waar geen bedachte ordes kunnen zijn.

De Boeddha en Jezus waren alle bedachte ordes voorbij, en dat kunnen wij ook.