Ceremonie en Coaching

Ik heb twee wijzen van benadering van problemen.

De eerste, ceremonie, is niet-cognitief, voorbij het denken en praten en vaak uiterst effectief. Deze wijze bestaat uit het doen van een ceremonie in de sjamanistische traditie van de Andes. Hierover vindt u op deze site onder Energie en sjamanisme de nodige informatie.
De tweede methode is cognitief. Daarover hieronder het volgende.

Coaching is een modewoord geworden. In goed Nederlands zou het Advisering of Begeleiding kunnen heten.

Maar heeft u er wel eens behoefte aan om tegen iemand aan te praten die niet bij de zaak, het conflict, het proces betrokken is? Kortom, iemand die er geen belangen bij heeft. Vast wel. Maar waar vind je zo iemand en dan nog, wat kan die?

De vorm van coaching die ik aanbied is die van een luisterend oor en het stellen van (soms kritische) vragen. Ik doe dit op basis van kennis van een groot aantal onderwerpen. Natuurlijk, ik ben notaris geweest en heb dus op veel juridische terreinen een flinke dosis kennis in huis, nog afgezien dat ik getraind ben in onpartijdigheid. Maar juist op dit terrein van coaching gaat het niet over het juridische gelijk, maar over hoe u zo kunt handelen dat u zelf er ongeschonden uitkomt en de ander, uw wederpartij of wie dan ook een dienst bewijst. Klinkt dat vreemd? Het is eigenlijk heel menselijk. Stel dat u zo handelt dat u zelf staande bent gebleven maar de ander het gevoel overhoudt dat u hem een dienst bewezen hebt. Denkt u dan niet dat hij de volgende keer u een wederdienst zal bewijzen? Wie goed doet, goed ontmoet, is een bekend gezegde. Maar wij zijn het bijna vergeten.

In mijn coaching maak ik gebruik van veel andere kennis die ik soms heb geleerd en soms gewoon maar heb opgedaan. Daaronder valt diepgaande kennis van het enneagram in een bijzondere spirituele variant daarvan, energiewerk volgens verschillende tradities en mijn kennis over conflicten en mediation. Deze verschillende soorten kennis zijn voor mij alle even cognitief werkend, en zo kan het gebeuren dat andere, als minder cognitief geaccepteerde kennis in het traject aan bod komt. Dit hangt echter geheel van de cliënt af en of hij of zij daarvoor ‘in’ is.

Waar weinig mensen aan denken in de hectiek van alledag, is dat het voor veel mensen die samenwerken, partners in een bedrijf en partners in een relatie de moeite loont om zo nu en dan de “klokken gelijk te zetten”. U kunt dat een relatieonderhoudsbeurt noemen, maar ook relatiebegeleiding.

Ditzelfde geldt voor mensen die mijlpalen in hun leven afronden, zo rond het dertigste, veertigste en zestigste jaar. Dan kunnen bepaalde vragen dringend worden. Hierin heb ik de nodig ervaring.

Dit alles is natuurlijk van groot belang ook als u op het punt staat om aan een zakelijke relatie te beginnen, bijvoorbeeld het starten van een bedrijf: past u wel bij elkaar en waar liggen met name de potentiële probleemgebieden. Vooral dit laatste is van grote waarde. Door hierover tevoren inzicht te krijgen kan veel ellende naderhand worden vermeden.

Dit geldt ook voor partners die gaan samenwonen of huwen. Natuurlijk, het lijkt niet voor de hand te liggen, maar wat wéét u nu werkelijk van die geliefde ander. Ook hier kan het zinvol zijn om eerst eens te kijken of er terreinen kunnen zijn waar meer aandacht aan de relatie moet worden besteed dan gewoonlijk. Het probleem in de praktijk is namelijk dat die gebieden waar de aandacht nodig was geweest juist zijn veronachtzaamd omdat het te moeilijk leek.
Een ander voorbeeld is het maken van een testament door een ouder die over vermogen beschikt. Normaal gaat hij of zij naar de notaris en die maakt een stuk. Maar is bij de kinderen bekend hoe dat zal vallen? Hoe voorkomt u na overlijden dat alle erfgenamen over elkaar buitelen? Vooral in situaties met een tweede partner en kinderen uit één of meerdere huwelijken kan het heel zinvol zijn om een testamentcoaching, eventueel uitmondend in een testamentsmediation te doen. In dit soort zaken speelt mijn specifieke kennis natuurlijk een belangrijke rol.

Nog een voorbeeld: U heeft vermogen en u wilt dit voor uw overlijden naar de kinderen overhevelen. Hoe doet u dat op een verstandige manier. Vaak is de manier die financieel het voordeligst lijkt niet de beste vanwege de onzekerheden die zij meebrengt. Daarover met u nadenken behoort tot mijn bagage.

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u mij mailen of bellen: e-mail vanenos@gmail.com en tel: 0620621000
De kosten zijn € 100 per sessie excl. BTW. Dit is ongeacht de duur tot een maximum van 2.5 uur.