Conflictmanagement

Conflictmanagement bestrijkt een breed terrein. Het gaat van coaching en het bemiddelen in individuele conflictsituaties tot het opzetten van een managementsysteem om conflicten te voorkomen of in een vroeg statium tot een oplossing te brengen. Van het eerste is mediation een voorbeeld, van het laatste het opzetten van een klachtenbehandelingsysteem.

Het is een kunst en de kunde om in potentieel conflictgevoelige situaties te voorkomen dat een conflict uitbreekt of als dat toch onverhoopt gebeurt ervoor te zorgen dat het wordt opgelost of anders binnen te perken blijft.

Maar wat is oplossen? In een conflict is in zekere zin weglopen een oplossing, maar een ander de hersens in slaan ook. Het heeft verschillende gevolgen die beide niet bevredigend zijn. In mijn ogen is oplossen iets heel anders, namelijk, leren “zien” dat de ander ook een mens is, of maar een mens is, niet anders dan ikzelf, met dus goede kanten en ook gebreken.

Ik heb mij altijd voor het conflict als fenomeen geïnteresseerd. In 1997 heb ik mijn eerste mediationopleiding gevolgd. De kennis die ik daarbij opdeed heb ik in de loop van de jaren door ervaring en studie verder uitgebreid. Zo heb ik de de opleiding Conflictmanagement van de Universeit Maastricht gevolgd in de jaren 2003/2004. In de loop van de jaren kwam steeds vaker de vraag op wát een conflict nu eigenlijk is. Hoe komt het dat de ene mens wel steeds en de ander maar zelden in conflicten betrokken raakt. Op zoek naar een antwoord op deze soort vragen heb ik een conlictmodel ontwikkeld dat laat zien hoe een conflict ontstaat, wat de mechanismen zijn die het starten, in stand houden en voeden én wat je er aan kunt doen. Het heeft enige jaren van studie van een veelheid van onderwerpen gevergd om zover te komen.

De ervaring en studie hebben mij onder andere geleerd dat conflicten eigenlijk nooit over de conflictstof gaan. Dat lijkt voor de mensen in het conflict welhaast ondenkbaar, maar ik ben tot de conclusie gekomen dat conflicten gaan over wat je moet leren. Het conflict is het bewijs dat een bepaald facet van het leven nog niet wordt beheerst.

Thans geef lezingen. workshops en trainingen om mijn ideeën hierover over te dragen.
Als u hierover, meer wilt weten dan kunt u hier verder lezen: Meer over conflictmanagement.
De pagina Beschrijving Training bevat een beschrijving van de inhoud van een trainingsdag en de kosten ervan.
In een aantal artikelen heb ik mijn conflictmodel gepubliceerd. Deze vindt u onder de vermelding van de artikelen links in het navigatie scherm of in de sitemap. De meest volledige weergave is in het Engelstalige artikel: An Autopoietic Conflict Model en de Nederlandse versie: Een autopoietisch conflictmodel