Artikel : Het Scheidingsconflict

Dit artikel gaat over professioneel tuchtrecht, bijvoorbeeld voor notarissen, artsen en advocaten. De vraag wordt gesteld en beantwoord of mediation niet een betere oplossing is dan het indienen van een klacht.

door Mr. Jan Willem van Ee LIC

Deze tekst is als Hoofdstuk 1 verschenen in het boek:

Notaris en scheiding, F. Schonewille (ed.), Maklu Apeldoon-Antwerpen 2008, ISBN 978-90-466-0187-7.

De auteursrechten als bedoeld in de Auteurswet 1912 berusten bij de schrijver.
In elke relatie zijn de problemen verschillend, al monden ze in het scheidingsproces vaak uit in een algemeen negatief denken over de ander en over de relatie zelf. Elke scheiding lijkt zo verschillend van alle andere en uniek. Ik meen dat er toch een lijn in te ontdekken valt. Dit hoofdstuk gaat over die lijn.

Lees verder…