Artikel : Het Scheidingsconflict
Hoe het begon

1.1. In de jaren tachtig waren de liedjes van de albums van Kinderen voor Kinderen mateloos populair. Één ervan heette: Het Fotoalbum, en de tekst ging als volgt:

“Het fotoalbum van toen ze trouwden;

Ze keken elkaar zo vriendelijk aan;

Nog niets van de ruzies die komen zouden;

Nog niets van de dag dat hij weg zou gaan”

(tekst:Willem Wilmink)

Mijn kinderen, toen in de lagere school leeftijd, zongen die liedjes, eindeloos, met de voor dit liedje mateloos droevige ondertoon van het verlies. En soms met een vraag aan mijn vrouw en mij over scheiding. Want toen waren er ook al vriendjes en vriendinnetjes van wie de ouders scheidden.
1.2. Het is overbodig om te zeggen, maar wel goed om vast te houden, dat het ooit mooi begon. In ieder geval wílden ze het, de samenleving of het huwelijk. Toch liep het verkeerd af. Achteraf zijn er natuurlijk altijd familie en kennissen die al of niet openlijk zeggen dat het nooit wat had kunnen worden, maar zoals het spreekwoord zegt, wijsheid achteraf is een paard in zijn …. kijken. Nee, zij wilden het, “maar het lukte niet”, zoals het liedje dat ik daarnet citeerde eindigt.

De tragiek hiervan kent iedere mediator telkens als hij zich afvraagt waarom zulke op zich aardige mensen het in hun huwelijk toch niet gered hebben.

Ik roep dit beeld van de tragiek van de scheiding op, omdat het mij altijd weer raakt te zien dat mensen die met de beste bedoelingen bezield waren, het in hun relatie toch niet gered hebben.

Lees verder…