Trainingsdag Conflictmanagement
Het waarom

Conflicten zijn van alle tijden en niemand vindt het leuk. Onze taal gaat daar zelfs van uit. Conflicten moeten “opgelost” worden! Over hoe we dat doen staan de geschiedenisboeken vol, maar het geldt ook voor de persoonlijke biografie. Heeft u altijd uw conflicten netjes, met maximaal resultaat opgelost? Waarschijnlijk niet en er valt dus nog wat te leren.

Het Wat

Wat is een conflict, of waar zit het conflict? Dit zijn vragen die de meeste mensen beantwoorden met te wijzen naar de ander. Hij of zij is ….. en vult u maar in. En wat vond u zelf van uw laatste tegenpartij? Kunt u zich dat nog herinneren? En toen u eruit was, bleek hij die ….. te zijn die u eerst dacht? Of ziet u hem nog steeds zo.

En, waar zijn die cliënten mee bezig? Of waarom is de sfeer binnen het kantoor tussen bepaalde medewerkers zo slecht? Of waarom kan ik met die-en-die niet opschieten?

Dit zijn allemaal vragen die u leert beantwoorden.

Het Hoe

De workshop valt in twee delen uiteen. Het eerste deel is theorie en is gebaseerd op de theorie van de Chileense neurobiologen Maturana en Varela, genaamd autopoiesis. Ik leg uit hoe op grond van de biologische basis van het bewustzijn en het denken, de mens met zijn plastische brein (dit itt dieren) in de loop van zijn ontwikkeling wordt zoals hij wordt. Het leven en het leren is een circulair proces. Leven is leren en ieder mens wordt zoals hij wordt door zijn doorlopende ervaringen. Het centrale begrip van de unieke individuele structuur leg ik uit.

Ik ga in op de betekenis hiervan voor het waarnemen van het zelf, van de omgeving, en dat wil zeggen de beleving van de werkelijkheid, voor communicatie, voor het zich bevinden en bewegen in de omgeving en voor de conflicten die zich in en met de omgeving voordoen. Dit lijkt zo hele taaie kost, maar ik ben in staat dit luchtig te brengen, zo dat de deelnemers goed begrijpen hoe hun structuur een eenmalig gegeven is voor de eigen expressie.

Deze basis is nodig voor de volgende stap, namelijk zien op welke wijze conflicten in het psychische domein zijn gekoppeld aan elementaire “gebreken” in het doorgaande leerproces dat het leven is. Dit wordt aannemelijk gemaakt op 3 geheel onderscheiden niveaus, waarvan 1 materialistisch en 2/3 psychisch/spiritueel.

Ik maak duidelijk dat een conflict nooit over de conflictstof gaat, dat is alleen een aanleiding, maar geheel wordt bepaald door het sturingsmechanisme van de partijen in het conflict en hoe voor iedere partij het sturingsmechanisme hetzelfde werkt, maar wel een geheel andere inhoud kan hebben en zo geheel anders uitwerkt voor de een dan voor de ander.

Dan volgt een intermezzo om duidelijk te maken hoe een deelnemer bij zichzelf de eigen sturingsmechanismen in beeld kan brengen en kan herkennen. Ik benadruk dat de professional, in wezen natuurlijk ieder mens die zijn eigen sturings-mechanismen kent of ten minste heeft herkend in beginsel beter is toegerust. Indien er belangstelling (en tijd) is kan ik ingaan op de aspecten van persoonlijke ontwikkeling die verbonden zijn aan mijn manier van kijken naar het conflict.

Dit deel is (verkort) gepubliceerd in het Tijschrift Conflicthantering 2008 nummer 1 onder de titel: Het sturingsmechanisme achter het conflict. (Dit artikel kunt u op deze website lezen door hier te klikken)

In het tweede deel van de workshop ga ik diep in op de praktische aspecten van dit model. Wat betekent de koppeling aan zo’n mechanisme en hoe kun je er wat aan doen. Ik gebruik hier een model dat gebaseerd is op het werk van Martin Buber en ik werk dat uit. Maar ook elementen uit andere bronnen komen aan de orde. Hierbij horen een aantal oefeningen die “hands on” de deelnemers laten voelen wat de koppeling in de praktijk betekent én wat je kunt doen om eruit te komen. Aan de hand van voorbeelden, zo mogelijk uit de groep, behandel ik de neergaande spiraal die het conflict in stand houdt en hoe die om te keren. Hoe moeilijk het ook in het begin lijkt, bewustzijn en wéten hoe je het kunt doen geeft in de praktijk een enorme voorsprong.
Als de gelegenheid zich voordoet is het voor de deelnemers mogelijk om persoonlijke elementen in te brengen. Het hangt ervan af hoe de sfeer is.

Het Wanneer en Waar

De workshop wordt gegeven in beginsel voor een hele dag. Het begint om 10.00 uur tot 12.30 uur. Dan is er een lunch tot 13.30 uur. Voor de lunchpauze krijgen de deelnemers nog een opdracht. De theorie is na ongeveer 2 uur klaar en dan beginnen wij met oefenen. Onder de oefeningen door volgen nog kleine stukjes theorie, die het geleerde verder verduidelijken.
Om 16.30 uur wordt afgesloten.
De workshop kan binnen het bedrijf/kantoor gehouden worden of op een locatie. Daarover zie hierna.

Voor Wie?

De training is voor bedrijven en kantoren, instellingen, kortom overal waar mensen samenwerken.

De training is volledig interactief en ik houd hem, geheel rekening houdend met de deelnemers. Dat wil zeggen dat ik niet voorlees, geen vaststaande teksten heb en dergelijke, maar natuurlijk wel een rode draad die uiteindelijk helemaal uitgesponnen wordt.

Omdat het erg intensief is, zowel voor de deelnemers als voor mij, geef ik er de voorkeur het aantal deelnemers te beperken. Een groep van maximaal 12 mensen is ideaal. Ik kan dan iedereen de aandacht geven die hij/zij verdient. Het bevordert de sfeer en in de praktijk blijkt dat met kleine groepen het resultaat maximaal is.

Wat kost het

De kosten zijn E. 1.000.– excl. BTW en reiskosten voor de gehele dag, indien de workshop in het kantoor wordt gehouden. Als voorwaarde stel ik dan wel dat gedurende de workshop deelnemers niet voor werk gestoord mogen worden. Indien buiten het kantoor, dan komen de kosten van zaalhuur en drankjes/lunch daarbij.

Deelname voor de workshop is mogelijk voor personeelsleden in alle geledingen van het kantoor. Ik stel het zeer op prijs als de directie of in ieder geval een van de leden daarvan aanwezig zijn.

Wat zeggen anderen?

Een deelnemer: “Het was een voorrecht dit mee te mogen maken”.