De filosofie van Vanenos
Leven is leren en leren is leven

Dit motto is mij op het lijf geschreven. Ik heb een brede belangstelling op zeer uiteenlopende terreinen. Soms vragen mensen zich af of ik inderdaad wel notaris ben geweest. Hun beeld daarbij is zo anders.

Het geeft echter aan dat ik ook echt de diepte in kan. Als ik echt geïnteresseerd ben, ben ik in staat om diep en ver te komen in de materie waar ik mee bezig ben.

Daarnaast heb ik in mijn werk in het notariaat en als notaris natuurlijk een grote ervaring met de omgang met mensen opgedaan. Die mensen kwamen vaak voor belangrijke zaken in hun leven voor advies. Ik heb er altijd enorm van genoten om werkelijk te proberen goede adviezen te geven waar mijn cliënten ook echt wat mee konden. Adviezen die aansloten op hun situatie. Notariaat is een mensenvak en daar ben ik dan ook goed in geworden na al die jaren.

Dit heeft ertoe geleid dat ik mediator ben geworden en mij zeer in de theorie ervan heb verdiept. Aanvullende studies op zowel wetenschappelijk terrein, als ook op het gebied van de psychologie van de mens hebben mijn kennis en ervaring verder verdiept.

Gedurende de laatste jaren van mijn functie als notaris kwam ik er steeds meer achter dat het leven niet alleen uit notariële akten en zakelijke adviezen bestaat. De gelegenheid deed zich eerst voor om mij te verdiepen in mediation, daarna in enneagram en dat was het begin van een voor mij heel interessante zoektocht in gebieden die door sommigen spiritueel of zelfs esoterisch genoemd worden en daarmee soms als onwerkelijk of niet bestaand afgeschreven. Na intensieve studie ben ik tot de conclusie gekomen dat andere kennisgebieden zoals Enneagram, Feng Shui of Kabbala en Sjamanisme net zo cognitief zijn als rechten, maar dat de bewijsregels er iets anders zijn. Het enige verschil is onder welke condities men aanvaardt dat iets waar is of iets zinvols zegt.

De kennis die ik deze laatste jaren heb opgedaan en ervaren brengt mij tot de conclusie dat er voor sommige mensen, waaronder ik mijzelf reken, andere wegen dan de gewone gebaande paden zijn die leiden naar geluk. De vrijheid die ik de laatste jaren heb verkregen, vrijheid van de patronen die ik, maar ook ieder ander, in zijn leven opdoet en die hem als het ware sturen, maakt het mij nu mogelijk zonder vooroordelen te zien naar deze patronen op veel hoger en algemener niveau. Een voorbeeld is de vraag wat het is dat in alle wijsheidsleren, levensovertuigingen en godsdiensten de gemeenschappelijke grond lijkt te zijn.

Hiermee is gegeven dat thans een “spirituele” dimensie een veel belangrijker waarde is bij het beoordelen van mensen en situaties. Het woord spiritueel is een veel gebruikt en vaak misbruikt woord. Ik bedoel met “spiritueel” het veld van aandacht voor mensen en situaties, waarbij niet het gelijk maar het geluk de belangrijke elementen zijn voor mijn houding en mijn advies.

Het uitgangspunt bij situaties of gebeurtenissen van welke aard ook is altijd: Het gaat er niet om wat er gebeurt, maar hoe jij er mee omgaat, dus niet wat het met jou doet, maar wat jij ermee doet.

Dit laatste is wezenlijk. Uit alle gebeurtenissen en situaties is een les te trekken. De moeilijke vraag is altijd: Welke les?

Ik kan u helpen naar het antwoord op die vraag op zoek te gaan.