Beeltenis van Zhabkar met zijn naam Tshokdruk Rangdrol in Tibetaans schrift

De wiekslag van de garoeda
“Het kan spoken aan de oppervlakte, maar een meter diep is er eeuwige rust”

Aankondiging van De wiekslag van de garoeda
Een nieuwe Nederlandse bewerking van een hoge boeddhistische tekst die u kunt lezen en bestuderen, ongeacht religieuze, sociale of welke achtergrond dan ook

Dit is om een ​​nieuwe Nederlandse adaptatie van de tekst die in het Engels heet: Flight of the Garuda door Zhabkar Tshogdrug Rangdrol (1782-1851) te introduceren. Deze bewerking is gemaakt vanuit de originele Tibetaanse tekst door Jan Willem van Ee uit Nederland. Deze Nederlandse versie wordt ook alleen in elektronische vorm als e-book op Amazon Kindle gepubliceerd. Flight of the Garuda is oorspronkelijk een hoge boeddhistische tekst in de Dzokchen-doctrine. Maar ik ben er vast van overtuigd dat deze tekst eeuwige wijsheid is die ook kan worden gelezen en bestudeerd door niet-boeddhisten, d.w.z. ook aanhangers van alle andere religies, inclusief atheïsten en agnosten. Omdat dit een sterke bewering is die waarschijnlijk indruist tegen de boeddhistische gevoeligheid – en daarom spoor ik je aan om me niet op mijn woord te geloven – wil deze site je kennis laten maken met een nieuwe manier van denken over religie en religieuze teksten. Mijn argument wordt in de Toelichting uitvoerig uitgelegd. Natuurlijk mag een volgeling van de boeddha mijn aanpassing ook lezen en bestuderen, want ik heb op geen enkele manier de boeddhistische inhoud geschonden. Ik stel alleen voor om er met een andere ‘frame of mind’ naar te kijken.

In de zomer van 2016 heb ik de Nederlandse adaptatie van deze tekst gepubliceerd. De reacties zijn overweldigend positief; wat anderen erover zeggen kun je HIER (link) lezen. Met ‘aanpassing’ bedoel ik overigens dat ik de tekst zo letterlijk mogelijk heb vertaald, maar dat ik op sommige plaatsen ben afgeweken van het letterlijke, bijvoorbeeld wanneer de letterlijke vertaling van een woord moeilijk te begrijpen is, of om veel uitleg vraagt, terwijl een ander woord de betekenis perfect weergeeft. In andere gevallen heb ik af en toe woorden of zelfs een regel ingevoegd om de steno dat Zhakar schrijft beter begrijpelijk te maken. Bovendien verschilt mijn begrip van bevrijding en van religieuze teksten van het reguliere religieuze begrip. Meer hierover vindt u in de toelichting, met name in het deel dat op deze website is gepubliceerd.

Het trainen van de geest betekent dat je leert begrijpen hoe je geest werkt. Dit is het startpunt van Zhabkar bij het schrijven van De wiekslag van de garoeda. Deze tekst van de beroemde verlichte zwerver Tibetaanse monnik Zhabkar laat zien hoe je kunt trainen om te zien dat Nirvana al hier en nu is, en niet ergens anders, ver weg. Jezus drukte hetzelfde uit toen hij zei dat het Koninkrijk der Hemelen in en om ons heen is. Andere wijsheidsleraren zeggen dit ook, maar laten meestal niet zien hoe. Zhabkar komt echter zijn belofte na.

Hoewel deze tekst van boeddhistische oorsprong is, kun je hem lezen als ‘perennial wisdom’, wijsheid die de ingebeelde ordes van het boeddhisme, het christendom en welke religie dan ook, of niet-religie, zoals atheïsme, overstijgt. Of je al dan niet een boeddhistische gelovige bent, doet er niet toe bij het lezen en begrijpen, en het waarmaken van wat Zhabkar te bieden heeft. Omdat de tekst origineel boeddhistisch is, moet je wat boeddhistische terminologie en namen lezen. Dit is eenvoudig en indien nodig zijn er eindnoten. Bovendien gaat deze tekst niet in op de boeddhistische leer. 

Deze tekst laat zien hoe je voorbij de denkbeeldige ordes kunt komen waarin we leven. Niet alleen de religieuze, maar ook de ingebeelde ordes van de reguliere samenleving. De ingebeelde ordes van geld en van goden, waarin geld vaak een god is. Hoe je er vrij van kunt worden, en terwijl je erin leeft, niet eraan gebonden bent. Dan ben je in de wereld, maar niet van de wereld.

Het boek heeft een korte inleiding, daarna de bewerking van de Tibetaanse tekst met aantekeningen. Vervolgens is er een essay met de verduidelijking van mijn kijk op de tekst en met een inleiding tot het boeddhistische wereldbeeld, nodig om Zhabkar’s standpunt te begrijpen. Er zijn een paar pagina’s over taalkundige punten en een lijst met speciale woorden. Op papier is het ongeveer 140 pagina’s.

Om de kern ervan te begrijpen heb ik enkele liederen en een deel van de toelichting op deze site gepubliceerd.

Ga naar Toelichting

Heeft u vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail via ‘contact’ of naar vanenos@gmail.com

De Engelse en de Nederlandse elektronische editie van De wiekslag van de garoeda is gepubliceerd op Amazon.com
Zie voor de Engelse editie de link: amazon.com
Zie voor de Nederlandse editie de link: amazon.nl