De wiekslag van de garoeda Lied 15
ཨེ་མ་ཧོ།

1. Nog eens, excellente geestverwante zonen, luister goed![i]

U allen, ontspan uw eigen geest zodat hij zichzelf kan zijn en
Merk de aspecten van deze staat van zijn op.
Wanneer u zo kijkt, weet dan, omdat dit het zijn is in de staat van rigpa,
bevoorrechte zonen van de geest,
5. Dat in rust zijn in wezen immers de leegte, de staat van rigpa is.
Dit is de introductie van in rust zijn als sieraad van de geest.

Over het uitwerken van het dolend denken en hoe de gedachten bewegen:
(Denk gedachten) en zie dat er vergeleken met de staat van rigpa van zoëven – klare helderheid en leegte –
10. Niet het minste verschil is.
Weet daarom, fortuinlijke geestverwante zonen,
Dat de beweging van de gedachten, want die is ook leegte, eveneens de staat van rigpa is.
Dit is de introductie tot beweging van de gedachten als de dans van de geest.

Een voorbeeld is: hoe in de oceaan golven ook maar oprijzen,
15. Zij houden niet op oceaan te zijn,[ii] en
Zo is het ook met de geest, in rust of beweging, hij is rigpa-leegte, en
Omdat er niet de minste beweging is, is het rigpa, lichtende leegte[iii] en daarom,
Wat ook maar het geval is, zowel in rust is het de staat van rigpa, laat het zo!
Wat ook maar, ook in de verschijning is het de expressie van rigpa, laat het zo!

20. De overtuiging dat indien uw geest in rust is het wel de juiste meditatie is
En die, dat als de gedachten bewegen dit niet de gewenste meditatie is,
In onwetendheid over uw eigen verborgen foute concepten van in rust zijn en bewegen,
Is het bewijs dat het drietal, in rust zijn, drukke gedachten en rigpa, nog niet tot een ongerepte eenheid is vermengd.
Daarom, u allen, fortuinlijke en voortreffelijke zonen van de geest,
25. Omdat zowel in rust zijn als bewegen (van de geest) de staat van rigpa is,
Moet u, ook zelfs nadat u het voorgaande hebt begrepen,
Oefenen in de ervaring van eenheid van dit drietal: in rust zijn, beweging en rigpa.
Dit is de introductie tot in rust vertoeven en beweging van gedachten als niet-twee.

Leest u nog een lied?

Naar De wiekslag van de garoeda Lied 2 of
Naar De wiekslag van de garoeda Lied 9 of
Naar De wiekslag van de garoeda Lied 17 of
naar bestelformulier van het boek De wiekslag van de garoeda, of
naar hoofdpagina De wiekslag.