De wiekslag van de garoeda Lied 9
ཨེ་མ་ཧོ།

1. Voortreffelijke fortuinlijke zonen van de geest!

Het paard dat niet met de zweep krijgt, wint geen race.
Melk die niet flink wordt gekarnd, wordt geen boter.
Over iets wat niet in detail is uitgelegd, kan geen beslissing worden genomen.
5. Luister naar deze vele poëtische liederen die ik zing
Met een blije geest en zonder verveeld te raken.

Indien u zich er niet van bewust bent dat alle manifestatie in de geest plaatsvindt,
Zult u de waarheid van de leegte[i] nooit begrijpen, want
Al deze manifestaties, ten eerste vanwaar ontstaan zij?
10. Vervolgens, waar blijven zij intussen, en tenslotte, waarheen gaan zij?
Begenadigde zonen, denk goed na, onderzoek en laat het dan los.

Wanneer u de manifestaties hebt onderzocht, zijn zij als mist in de lucht
– Die komt op uit de lucht en lost er ook weer in op.
Aldus is manifestatie de magische vertoning van de geest, immers,
15. Zij verschijnt in uw eigen geest en lost daarin ook weer op.
Een voorbeeld: voor iemand die de kwaal van oogslierten[ii] heeft,
Schijnt de hemel troebel,
Maar ook al is het verschijnsel schijnbaar echt in de lucht aanwezig,
Het is niet in de lucht, maar een optische fout van het oog.

20. Zo is het ook met het oordelen.
Alle, maar dan ook alle fictieve manifestaties, hoorbaar en zichtbaar,
Zelfs al lijken zij volledig waar te zijn door de vasana’s en de karmische inprentingen,
– Die met hun corrupte kracht de geest aantasten –
Zij hebben van oudsher geen flinter materieel bestaan,
25. Want zij zijn de magische vertoning van uw eigen geest.
Al deze magische schouwspelen zijn de paradoxen van de leegte,[iii] Niet bestaande doch heldere wanen, Maya, weerspiegelingen zoals van de maan op het water.
Blijf dus gelijkmoedig, want in waarheid zijn manifestatie en leegte onscheidbaar.

Zoals in onze dromen in de slaap,
30. Vaderland, huis, zelfs vrienden en zo meer zijn aanwezig,
– Zichtbare manifestaties – en wij ervaren geluk en lijden,
Terwijl niemand van onze geliefden er echt is.
Hoewel wij ons bed totaal niet verlaten hebben,
Is het een concrete ervaring, zo als men wakker is.
Precies zo zijn alle manifestaties in dit leven
35. Als de ervaringen in de dromen van de afgelopen nacht.
Onze eigen geest geeft er namen aan en nadat er een oordeel over is gevormd,
Verschijnen zij zo, maar zij zijn slechts subjectieve ervaringen van de geest.
Zij hebben zij geen eigen bestaan, net als het is met de dromen in de slaap en
Aldus, hoewel zij zo verschijnen, zij zijn leegte.[iv]

Leest u nog een lied?

Naar De wiekslag van de garoeda Lied 2 of
Naar De wiekslag van de garoeda Lied 15 of
Naar De wiekslag van de garoeda Lied 17 of
naar bestelformulier van het boek De wiekslag van de garoeda, of
naar De garoeda.