Alternatieve Energie

Onder deze pagina vindt u op deze site een aantal pagina’s die gaan over wat in de wandelgangen alternatieve energie wordt genoemd.
Het gaat hier niet om energie in de vorm van gas of elektriciteit, maar om wat in het Chinees Qi in het Japans Ki en in het Quechua Kausay heet, de levensenergie.
Dit is, hoewel minder dan voorheen, een wat omstreden onderwerp. In het Westen is ons denken na de Renaissance in de periode van de Verlichting langzaam maar zeker geheel verschoven naar wat wij nu noemen het materialistische bewijsparadigma. Dit wil zeggen dat alleen als het volgens de regels van dit paradigma herhaalbaar en constant bewezen kan worden, het bewijs van het bestaan ook geleverd geacht wordt. Dit paradigma heeft ons enorm vooruit geholpen in de technische wetenschappen die vooral met de materie, dus het stoffelijke, te maken hebben. Maar allengs zijn de regels van dit paradigma ook van toepassing verklaard op gebieden die zich daar in het geheel niet toe lenen. Het meest aansprekende voorbeeld is hiervan de wetenschappelijke psychologie. Doordat alles wordt gereduceerd tot de kleinste onderdelen, wordt het geheel uit het oog verloren. Er bestaat in het Westen dan ook geen samenvattend beeld van de menselijke psyche.
Een ander gevolg van het reductionistische materialistische denken is bijvoorbeeld de aanname dat het bewustzijn een functie is van het brein. In de medische wetenschap zijn veel materialistische opvattingen gemeengoed en de geneeskunst (let op het woord kunst) lijkt geen kunst, een “ars” meer te zijn, maar een kunde, een vak waarin protocollen de hoofdrol spelen. ziekte wordt uitsluitend gezien in de termen van een falende machinerie, het lichaam, dat uitsluitend met materiële hulpmiddelen, die wij medicijnen noemen, weer op de been gebracht kan worden. Op zich is de ontwikkeling prachtig geweest. Wij zijn in staat om inderdaad ziekten te genezen duizenden jaren lang dodelijk waren.

Wij komen er nu zo langzamerhand achter dat het materialistische denken niet alle antwoorden geeft.
Ik heb mij de afgelopen jaren met een aantal meer alternatieve richtingen intensief bezig gehouden. Hieraan is dit hoofdstuk van de site gewijd.