Geopatie / dowsing

Geopatisch advies is onderzoek en advies over energiebanen die over het aardoppervlak lopen en die invloed (kunnen) hebben op de mens. Het is bekend van volken die dichter bij de natuur leven dan wij, dat zij water kunnen vinden; vaak een heel noodzakelijke vaardigheid. Maar ook is bekend dat bijvoorbeeld de oude Keltische steenkringen en heiligdommen, maar ook onze bekende bedevaardsoorden als Lourdes en oude kathedralen liggen op plaatsen waar de invloed van aarde energie aanwijsbaar is. Wij noemen deze energie soms aardstralen, maar dat dekt de lading niet en heeft bovendien een negatieve connotatie.

Ik heb in het verleden een aantal steeenkringen bezocht en ondervond dat de energie er erg positief was. Ook in Lourdes, waar ik in 1995 ben geweest is de energie zeer positief.

Na mijn pensionering heb ik de gestructureerde kennis op de gebieden geopatie persoonlijk geleerd van Marie Diamond, een Feng Shui Master die woont en werkt in Amerika in de buurt van Los Angeles. Iedereen kan dit soort werk trouwens leren. Je hoeft er niet speciaal voor begaafd te zijn, zoals sommigen denken. Wat nodig is, is de wil om het te doen en jezelf te vertrouwen in wat je doet.

Geopatisch onderzoek is van belang om te onderzoek of de energie van de plaats waar iemand woont hem of haar tegenwerkt of niet. Dit onderzoek is in feite een protocol dat aan het einde aangeeft of het nodig is maatregelen te nemen en zo ja, welke.

Toepassing is ook van belang bij Feng Shui. waardoor een huis van een neutraal of zelfs tegenwerkend object in uw leven wordt getransformeerd in een harmonisch geheel dat u helpt. U hoeft uw energie niet meer te verdelen om enerzijds in uw huis “overeind” te blijven en anderzijds in de wereld uw mannetje (of vrouw) te staan, maar u kunt zich volledig op het laatste richten. Uw huis staat immers áchter u!

Geopatie is wat anders dan dowsing, of zoals het in het Nederlands heet, pendelen. Dit laatste staat bij sommigen in een kwade reuk, omdat het met magie te maken zou hebben. Niet is minder waar. Degene die pendelt gebruikt alleen maar een ander deel van zijn brein, met toegang via een andere ingang, om bij kennis te komen die er wel is, maar meestal niet beschikbaar in de vorm van feitelijke cognitie. Pendelen is een vak, zoals eigenlijk alles. Ieder mens kan het leren. Een goede methode is zinvol, maar vaak niet eens noodzakelijk. Ik gebruik de methode van Ramon Grace en van de American Dowsers Association.

Verder geldt hier wat ik elders in deze website schreef: het is even cognitief als wiskunde of rechten, maar de bewijsregels zijn anders. De resultaten zijn overigens erg verrassend en mijn adagium op dit terrein is: Als het werkt is het waar.