Feng Shui

Schets van de achtergrond:

De Chinese wijsheid onderscheidt 3 soorten geluk:

Hemels geluk

Dit is wat je bij je geboorte mee krijgt. De mens heeft hierop geen invloed.

Menselijk geluk

Dit is wat je gedurende je leven ervan maakt. Je kunt het goed doen of niet. Vrije wil speelt hier een rol. De mens heeft hierop enige invloed. Het vergt echter bijzondere en over het algemeen langdurige inspanning om hierin verandering te brengen.

Omgevingsgeluk

Dit is de invloed van de fysieke omgeving op het welbevinden. De omgeving kan letterlijk tégen zijn. Iedereen kent wel het gevoel dat je ergens binnen komt en “het voelt niet lekker”. Het voelt negatief. Stel dat je daarin jaren woont en leeft! Wat voor invloed denkt u dat zoiets heeft?

Op het omgevingsgeluk heeft u maximale mogelijkheden van input. Hier kun je wat aan doen als je weet hoe. Ik doe dit door Feng Shui met geopatisch advies te combineren. Op die manier wordt een unieke positieve combinatie bereikt, die met elk apart niet mogelijk is.

Daarin onderzoek ik of er in het huis (aard)energieën zijn die negatief zijn. Dit onderzoek geschiedt op verschillende soorten energie volgens een protocol. Ook is het mogelijk dat er positieve energieën zijn die kunnen worden versterkt.

Feng Shui (spreek uit ongeveer als fung sjwey) is de oude Chinese leer van de energie van plaatsen en tijden. Er zijn 2 soorten Feng Shui. De eerste heet Yang Feng Shui. Dat is de vorm die in het Westen het meest bekend is. De tweede vorm heet Yin Feng Shui. Dit is de vorm die zich oorspronkelijk richtte op begraafplaatsen. Voor een Chinees was en vaak is het van groot belang om op de best mogelijke plaats met de beste Feng Shui begraven te worden. Dat vermeerdert de voorspoed van het geslacht. Wie wel eens in China is geweest ziet op de mooiste plekjes graven staan. Dat zijn dan plekken met een krachtige Yin Feng Shui. Deze vorm geldt ook voor tempels, kerken en overheidsgebouwen. Ik houd mij hier niet mee bezig.

De vorm die in het Westen het meest bekend is, is de Yang Feng Shui. Die gaat vooral over huizen, inrichting ervan en cycli in de vorm van tijden, zoals perioden van 20 jaar, 1 jaar, 1 maand et cetera. Boeken over Feng Shui zijn er te kust en te keur, maar het vergt vaardigheid en inzicht om van de gecompliceerde regels, want Feng Shui is een heel cognitieve wetenschap, een harmonieus geheel te maken. In Feng Shui draait het om harmonie en balans.

Een huis waarin het geopatisch advies wordt toegepast én waarin de Feng Shui goed is, is een hulp in het leven. Feng Shui leert dat het energie kost om in een huis met voor u negatieve energie te leven. U kunt nog zo’n krachtige wil hebben of zo’n sterke intentie. Als uw huis (of ook uw kantoor) tégen u is, op de manier zoals Feng Shui aangeeft, dan kost dat heel veel. De negatieve kracht van een “slecht” huis gaat de hele dag door en uw intentie en wil is niet steeds beschikbaar. Het is met dit soort dingen net als fietsen met de wind mee of fietsen tegen de wind in. In het laatste geval kom je er meestal wel, maar het is altijd lastiger, kost veel meer inspanning, u komt altijd later aan en tegen een echte storm in wordt het niets.

In een “goed” huis (of kantoor) komen de mensen graag, blijven ze graag en ze voelen zich er meteen senang. Iedereen kent dat wel, je komt bij iemand en het voelt goed, het is er meteen gezellig en afscheid nemen is moeilijk.

Een dergelijk huis is te maken (uitzonderingen in exceptionele gevallen voorbehouden) door middel van de technologie van geopatisch advies en de toepassing van Feng Shui.

Vragen die in Feng Shui van belang zijn, zijn bijvoorbeeld: Welke richting heeft de voordeur? In welke richting slaapt u? Matchen deze beide voor de partners en zo niet, hoe kan het beter? U hoeft niet te vrezen complete verbouwingen te moeten gaan doen. Met betrekkelijk eenvoudige middelen is vaak al veel te bereiken.

Ik heb een volledige opleiding van ruim 1.5 jaar tot consultant gedaan bij Marie Diamond, een Feng Shui Master.

Uit de aard van de beide onderwerpen van geopatisch advies en Feng Shui volgt dat beide in het licht van natuurwetenschappelijke bewijsregels een experimenteel karakter hebben en dat resultaten niet worden gegarandeerd. De toepassing van de adviezen is en blijft voor rekening en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Geopatisch advies vervangt niet medisch onderzoek en advies. Bij gezondheidsklachten is uw arts de eerstaangewezene voor advies.