Kerkelijk Recht

Kerkelijk recht is een specialisatie van Jan Willem van Ee.

Ik heb een aantal wetenschappelijke publicaties geschreven:

Kerkgenootschappen en fusie, in: WPNR 6137, 1994, pp.359-363.

Reactie op “Fusie van parochies”, van E.A.A. Luijten, in: WPNR 6175, 1995, pp.227-228

Kerkelijke conflicten en de Katwijk- en Hasseltregel, in: WPNR 6245, 1996, pp.827-833

In strijd met de wet, in: Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 1996/5, pp. 163-179

Studie

In 1999 ben ik in Leuven (België) aan de Katholieke Universiteit aldaar cum laude afgestudeerd als canonist. Dat wil zeggen dat ik een academische graad heb in het canonieke recht, het recht dat geldt binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Deze graad is zowel een burgerrechtelijk in het Nederlandse rechtsverkeer, als kerkelijk, in Rome erkend, internationaal diploma.

Het werk richt zich niet speciaal op de Roms-katholieke kerk, maar ook op de protestantse en niet christelijke kerkgenootschappen.

Het werk omvat het opstellen van de statuten (vaak kerkorde genoemd) van kerkgenootschappen, adviezen over de interpretatie van de bestaande kerkorde en over het aanbrengen van verbeteringen; bemiddeling bij conflicten binnen kerkgenootschappen, fusie en splitsing van kerkgenootschappen en kerkelijke gemeenten en in het algemeen de verhouding van het interne kerkelijke recht tot de burgerlijke rechtsorde.

Als u meer algemene informatie wilt lezen over kerkelijk recht kunt u doorklikken naar: MEER OVER KERKELIJK RECHT

Daar vindt u een uitgebreider artikel over de aard van het kerkelijk recht en wat religieuze en theologische noties voor het omgaan met het kerkelijk recht betekenen.