Curriculum van Jan Willem van Ee

Ik ben geboren op 21 juni 1946 te Arnhem

Adres: Berkenweg 44 te 3941 JC Doorn
Mobiel 0620 621 000

e-mail: vanenos@gmail.com
website: www.vanenos.com

Opleidingen

1964: Diploma Gymnasium Alpha, Chr. Lyceum Oostergoo te Dokkum

1969: Diploma Doctoraal Nederlands Recht, VU Amsterdam

1973: Diploma Doctoraal Notarieel Recht, VU Amsterdam

1997: Diploma Mediator NMI (mediation algemeen)

1998: Diploma Mediator Scheiding en Familieverhoudingen

1999: Licentiaat Canoniek Recht (MA),  Katholieke Universiteit Leuven, (cum laude)

2003: Gecertificeerd Mediator NMI

2003/4 Postdoc opleiding Conflictmanagement aan de Universiteit Maastricht

2003/7 Opleiding Training, Coaching en Verdieping Enneagram (particuliere opleiding)

Vanaf 2003 heb ik diverse trainingen en opleidingen gevolgd in wat meestal de alternatieve richting wordt genoemd, waaronder zeer uitgebreid het Enneagram en een spirituele variant daarvan, Feng Shui, Qi Gong en Dowsing.

2006-2009  Middels de Four Winds Society (2006-2008) van Alberto Villoldo Ph.D. en vanaf 2008 in Peru heb ik de Andes hooggebergte sjamanistische traditie intensief gestudeerd en bestudeerd. 

2006 tot heden: Particuliere opleiding westerse astrologie bij Lea Manders, Academie Tara in Arnhem.

Ik ben vanaf 2008 tot en met 2017 zeven keer naar Peru gereisd en heb in de bergen in Q’eros persoonlijk met de sjamanen, paqo’s geheten, gewerkt en van hen geleerd.

Vanaf 2012 tot 2016 heb ik klassiek Tibetaans gestudeerd. In 2013/4 heb ik aan de Universiteit Leiden gestudeerd.

Vanaf 2017 verdieping in fotografie en coachingstrajecten bij verschillende fotografen.

Werkervaring en functies

1970-1971: Militaire Dienst, eindrang Reserve 1e Luitenant Verbindingsdienst

1971-1973: Bedrijfsjurist Friesch-Groningsche Hypotheek Bank te Amsterdam

1973-1984: Kandidaat-notaris te Rotterdam, Zeist en Utrecht

1984-2004: Notaris te Utrecht

2000-2005: Lid Commissie Mediation naast Rechtspraak, Rechtbank Utrecht.

2004 Lid commissie en mede penvoerder voor het Rapport Handel en Bestuur, van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, behandeld op 20 april 2004 te Utrecht.

2005-2011 Lid en plaatsvervangend voorzitter van het tuchtcollege van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in het gebied Utrecht.

2006-2008: Opleider aan de mediationopleiding Mediatorworden.nl te Diepenheim.

2011 Erelidmaatschap van de VMRU, de Vereniging van Mediators Regio Utrecht.

2014-2015 Voorzitter van het bestuur van de Stichting Rechtszekerheid Digitaal, gevestigd te ‘s-Gravenhage.

Vanaf 2012 tot 2016 heb ik klassiek Tibetaans gestudeerd. In 2013/4 heb ik dit aan de Universiteit Leiden gestudeerd. In juli 2016 is mijn bewerking uitgekomen van een hoge Tibetaanse tekst uit de literatuur van Dzokchen, geheten ‘De wiekslag van de garoeda’. De inleiding en een aantal liederen staan in de Engelse en Nederlansse versies op deze zite.

In 2017 ben ik begonnen serieus werk te maken van fotografie als hobby. Om verder te komen in deze hobby kocht in een nieuwe camera met lenzen en alles heel eenvoudig handmatig te bedienen. Ik volgde wat online cursussen, maar dat voldeed niet. Toen ik Loulou Beavers ontmoette, ben ik bij haar een coachingstraject gaan doen (2019) en in 2021 heb ik dat ook gedaan bij Jan van der Greef. Op deze website is een fotografie deel gewijd aan deels wat ik eerder maakte, maar vooral aan mijn huidige fotografie.

Deze activiteit leidde tot de zoektocht naar wat er eigenlijk gebeurt als je de ontspanknop van de camera drukt. Dit leverde in samenwerking met Dr. Joost Quakernaat het foto-essay De Kier op. De Engelse en Nederlandse versies hiervan staat op de site onder Artikelen.

Wetenschappelijke publicaties

Kerkgenootschappen en fusie, in: WPNR 6137, 1994, pp.359-363.

Reactie op “Fusie van parochies”, van E.A.A. Luijten, in: WPNR 6175, 1995, pp.227-228

Kerkelijke conflicten en de Katwijk- en Hasseltregel, in: WPNR 6245, 1996, pp.827-833

In strijd met de wet, in: Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 1996/5, pp. 163-179

Het Sturingsmechanisme achter het conflict, in: Tijdschrift Conflicthantering, 2008-1, (Nederlands Mediation Instituut)

De Overstap van ik-het naar ik-jij helpen maken, in: Tijdschrift voor Conflicthantering 2008-5, (Nederlands Mediation Instituut)

Het Scheidingsconflict, in: Notaris en Scheiding, F. Schonewille (ed.), Maklu Apeldoon-Antwerpen 2009, ISBN 978-90-466-0187-7

Mediation naast Tuchtrecht, Mr J.W. van Ee Lic en Mr F. Schonewille in: WPNR 6850, 3-10 juli 2010, pp. 566-571.

De notaris in een digitale wereld, twee invalshoeken, Mr. G.J.C. Lekkerkerker en Mr. J.W. van Ee Lic in:
WPNR 7070, 11-18 juli 2015, pp. 623-631.

De samenvoeging van parochies; de controle van de notaris bij een kerkelijke fusie, Mr J.W. van Ee en Mr.drs. G.J.C. Lekkerkerker, in: JBN 2020/4.

Thesis aan de Katholieke Universiteit Leuven (1998): Theologie en Canoniek Recht, een poging tot verzoening. Deze publicatie gaat over de verhoudingen, verschillen in methoden, taal, beslissingsstrategieën en filosofische benadering tussen beide wetenschapsgebieden. Ik ben cum laude afgestudeerd.

Overige

Naast deze openbare publicaties bevat deze site een aantal originele teksten van mijn hand over de verschillende interessegebieden. De belangrijkste zijn de boeken over Enneagram en de Simplified Quechua Grammar alsmede het artikel: Een Autopoietisch Conflict Model en de Engelse versie daarvan: An Autopoietic Conflict Model.

In juli 2016 is uitgekomen ‘De wiekslag van de garoeda’ Liederen van bevrijding, de bewerking van mijn hand van een hoge Tibetaanse tekst over bevrijding/verlichting. Zie verder

Speciale vaardigheden en kennisgebieden:

Kerkelijk recht en escrow van broncode;

Conflictmanagement, onderzoek naar risico’s van en oplossing van conflicten en potentiële conflictsituaties; lezingen, trainingen en workshops over hoe met conflicten om te gaan.

Coaching, begeleiding en conflictmanagement op basis van enneagram en sjamanistische traditie;

Heling en energiewerk op basis van de sjamanistische traditie uit de Andes.

Ik spreek, naast de gebruikelijke moderne talen, Quechua, de taal van de Zuid-Amerikaanse hooggebergte indianen. Dit is tevens de taal van het oude Inka rijk.

Over een aantal van mijn interessen en onderzoekingen heb ik publicaties gemaakt die op deze site te vinden zijn.

Vrije tijd en hobby’s

Klassieke muziek
Golf
Lezen en studeren