De wiekslag van de garoeda Lied 17

ཨེ་མ་ཧོ།

1. Nog eens, fortuinlijke geestverwante zonen!

Nadat u zich het inzicht van hoe-het-werkelijk-is volledig eigen hebt gemaakt,
Snijd dan volledig de banden van gehechtheid aan en afkeer van uw plaats in Samsara door.
Vertoef, eenzaam op paden in dicht oerwoud of in steile rotskloven,
5. In de natuurlijke staat, in overgave van het moeten van het lichaam.
Houd op met spreken en laat onzegbaar
De geest voorbij de ruimte van de objecten van het denken zijn en dan,
Ontspan in die staat, zonder iets weg te halen of toe te voegen.[i] Indien in de geest er geen oogmerk meer is, is dat de ware visie.
Rust in deze staat van niet-contemplatie,
10. En moge u daar de vervulling deelachtig worden: het niet-bereiken van dzokchen.

Bovendien, wanneer u uw geest plaatst in het waarnemen in gelijkmoedigheid en evenwicht,
Bent u niet geketend in een web van gedachten en gevoelens van
Enerzijds: Zo rust ik in de toestand van rigpa en
Anderzijds: Ik val weg in dufheid en agitatie.
15. Dit is ook de toestand zonder fenomenen, zonder idées fixes, een heldere staat van openheid.
Rust in ontspanning in dit ware:
Oningetoomde klaarheid waarin alles vrijelijk kan gebeuren, zonder restricties en idées fixes.

Met intellectuele inspanningen is de werkelijkheid voorbij de rationele geest niet te zien.
De plaats van niet-actie kunt u niet bereiken met doen.
20. Indien u deze werkelijkheid van niet-actie voorbij het rationele verstand wilt verwerven,
Plaats uzelf dan in onbedekte ripa, die niet bedorven of artificieel is.
Van de inzichten (die u dan ziet,) is het hoogste: vrij zijn van vastklampen en gevangen worden.
Van de contemplaties is de hoogste: zijn zonder aanvaarden en verwerpen.
Van het handelen is het hoogste: zijn voorbij de inspanningen van het moeten.
25. Van de resultaten is het hoogste: er verwachtingloos spontaan zijn.

Met speuren ziet u niets: laat dus rusten het her en der zoeken naar inzichten.
Met meditatie vindt u niets: leg dus terzijde het her en der zoeken naar de idées fixes van oordelend denken.
Met doen verwerft u niets: houd dus op met het klampen aan magische wanen.
Met zoeken vindt u niets: geef dus de hoop op resultaat op.
Laat het nu aanwezig bewust zijn, niet artificieel en los hangend,
30. Niet bederven door oordelen en koester ook geen voorkeuren.

De in het nu aanwezige rigpa, deze onbestaanbaarheid van klare helderheid,
Dat nu is het summum van alle visie!
De rationele geest, eerst overdekt met idées fixes en nu vrij hiervan,
35. Dit nu is het hoogste van alle contemplatie!
De geest, los hangend, ongerept en zonder oordelen en voorliefdes,
Dit nu is het zenit van alle handelen!
Oorsprongloze moeiteloosheid die spontaan ontstaat,
Dit nu is de vervulling van alle vervulling!

40. Schouw zonder te oordelen de kern van de visie: leegte en klare helderheid.
Behoud zonder oordelen de kern van de meditatie: spontane bevrijding.
Beveel de kern van het handelen: “Op de plaats: Rust!” Voor de groep van zes.
Dit is de essentie van vervulling: verwachting en twijfel ingestort!

De superieure koninklijke visie is vrijdom van begrenzingen.
45. De authentieke koninklijke contemplatie is vrijdom van idées fixes.
Het soeverein koninklijk handelen is vrijdom van aanvaarden en verwerpen.
De werkelijk koninklijke vervulling is vrijdom van hoop en vrees.

Omdat er niets is om te schouwen: geef de idées fixes over de visie op!
Omdat er niets is om op te mediteren: laat alles wat oprijst met rust!
50. Omdat er niets is om voor in actie te komen: ken onderdrukken en bevorderen en ook aanvaarden en verwerpen!
Omdat er niets is om te bereiken: laat alle hoop op succes varen!
Omdat er is wat er is: houd u niet bezig met oordelen!
Omdat ‘Dit is het!’ niet bestaat: doe niet aan ophemelen en veroordelen!
Omdat wisselende interne standpunten niet bestaan, moet u geen voorkeuren creëren.

55. In de van vóór alle begin pure lichtende rigpa, het spontane ultieme kennen:
Valt er niets te schouwen; het is voorbij het rationele verstand en de objecten van het denken.
Valt er niets te mediteren; uw essentie is vanuit de basis al vrij.
Valt er niets te doen; spontane bevrijding is voorbij de uitersten (van zijn en niet-zijn).
Valt er niets te vervullen; het is voorbij aan klampen aan het streven ernaar.
60. Valt er niets op te geven of te bereiken, omdat de essentie de leegte zelf is.
Omdat de natuur (van de geest) de klare helderheid en leegte is, moet u die verwerkelijken.
Omdat alles onbelemmerd is, moet u geen voorkeuren koesteren.
Wat ook maar het geval, hoe ook iets oprijst, oordeel niet over dit ‘zo-zijn’.

Het bewustzijn van de yogi is als het spoor van een vliegende vogel.
65. Zo’n spoor in het verleden is weg, er is niets van te zien, en evenzo,
Een vervlogen gedachte is ook weg, en er is ook niets van te zien.
Daarom, verbind niet als een spoorzoeker (gedachten) met elkaar door oordelen.
Zoals de divinatie van een toekomstig vogelspoor niet bestaat,
Zo is het ook met de prognose van gedachten: loop niet uit om ze te begroeten!
70. Zoals een vogelspoor in het nu kleur noch vorm heeft,
Gaan de nu aanwezige gedachten tenslotte hun eigen gang.
Ga ‘dit’ niet corrigeren met tegenmaatregelen en het aldus bederven.
Hoewel het ‘zus’ verschijnt, oordeel er niet over dat het ‘zus’ is.
Dit is het ultieme, de kerninstructie om in praktijk te brengen:
75. Wat ook maar ‘zus’ verschijnt, wanneer u niet over het ‘zus-zijn’ oordeelt,
Verdwijnen de emotionele aandoeningen vanzelf, en zijn zij de grootse boeddha-wijsheid.

Dit is het inzicht dat, ongeboren, voorbij het denken en altijd al bevrijd is, want
Indien u zorgvuldig hebt geoefend, bestaat er echt niet zoiets als inzicht.
De spontaan aanwezige meditatie gaat dan zijn eigen gang en is een ontspannen wensen, want
80. Indien u zorgvuldig hebt geoefend, bestaat er echt niet zoiets als meditatie.
Het schijnbare handelen is de niet-dualiteit van goed en slecht en ja en nee, want
Indien u zorgvuldig hebt geoefend, bestaat er echt niet zoiets als handelen.
De natuur van de vervulling is dat verwachting en twijfel niet-twee zijn, want
Indien u zorgvuldig hebt geoefend, bestaat er echt niet zoiets als vervulling.

85. Dit is de geest die vrij is van de wortel van de drie tijden en
Die verschijnt zonder meditatie en direct schouwt. Hoe schoon!
(Wat u dan ziet:) de van begin tot eind van nature pure fenomenen zijn
Oorsprongloos bevrijd, geheel vrij en de overlegde inspanningen zijn ingestort.
Wonderbaarlijk!
Het gewone bewustzijn, ongekunsteld en ontspannen,
90. Is de verheven geest van een overwinnaar,
Vrij van de uitersten van zijn en niet zijn, en die alle universa omvat.

Trouwens, door inspanningen en door onderzoek en meditatie
Wordt de ingeboren staat van de geest, hoe hij werkelijk is, niet zichtbaar.
Het gaat om niet-denken, niet-analyse van de alledaagse fenomenen,
Zonder mediteren en niet-mediteren, afgeleid zijn en niet-afgeleid zijn;
95. Door niet-meditatie met los laten hangen van de geest zijn velen bevrijd!
Bevrijd zijn en niet-bevrijd zijn is in werkelijkheid niet-twee.
Indien men weet hoe het werkelijk is, of men zich inspant, of niet, het verstand is in vrede.
Indien men (echter) is geketend door denken dat wenst zonder denken te zijn,
En dan het dolende denken opkomt, doet het zijn best om alle kanten op te gaan.
100. Maar het karakter van rigpa is echter zonder komen en gaan,
Een vrij gebeuren vanuit ontspanning, en indien de geest zijn eigen gang kan gaan, is hij
Onbeweeglijk als een berg en blijft hij muurvast staan.
Hoor en ken zijn paradoxale manier van werken!
Dit dient u te weten, mijn zonen.

Hierover nog dit: hoewel u niet moet overwegen nog een flinter meditatie te doen,
105. Door zich dit onophoudelijk te herinneren en vast te houden, moet u weten dat dit punt zeer belangrijk is.

Naar De wiekslag van de garoeda Lied 2 of
Naar De wiekslag van de garoeda Lied 9 of
Naar De wiekslag van de garoeda Lied 15 of
naar bestelformulier van het boek De wiekslag van de garoeda, of
naar De garoeda.