Escrow
Escrow Introduktie

Belangrijk: Over escrow is belangrijke nieuwe informatie beschikbaar.

Blijkens een arrest van de Hoge Raad zijn de gebruikelijke vormen van escrow, die waarbij uitsluitend een schijfje met broncode wordt gedeponeerd, zinloos. Het systeem van broncode dat wij aanbieden blijkt het enige te zijn dat niet door de curator in een faillissement onderuit gehaald kan worden.

Wij zijn daarmee de enige aanbieders die een veilig systeem aanbieden dat standhoudt tegeover de curator in faillissement!

lees verder bij de toelichting

De vorm van escrow waar het hier over gaat heet ook broncodedeponering.

Het gaat dus over software. De maker of de leverancier heeft het belang dat hij het product niet uit handen geeft en beschermd is. De gebruiker heeft het belang dat hij, als er met de leverancier wat gebeurt, bijvoorbeeld dat hij failliet gaat, toch over het programma kan blijven beschikken.

De perspectieven van de gebruiker en de leverancier zijn de volgende. De gebruiker van een computerprogramma wil dat als er wat met de leverancier gebeurt – hij houdt er mee op of gaat failliet bijvoorbeeld – dat hij (de gebruiker dus) het programma kan blijven gebruiken. De licentie alleen is daarvoor niet voldoende omdat een licentie een overeenkomst is die kan worden beëindigd en dat wil de gebruiker op dat moment nu juist niet. Om van het programma blijvend gebruik te kunnen maken is het nodig dat de gebruiker de beschikking heeft over de broncode. De leverancier geeft die uiteraard niet uit handen, want daarin zitten zijn kennis en dus ook de commerciële mogelijkheden.

Om dit probleem op te lossen is escrow geïntroduceerd. De leverancier geeft de broncode in bewaring bij een vertrouwde derde partij, bijvoorbeeld de notaris, die de broncode alleen aan de gebruiker mag geven in heel bijzondere overeengekomen gevallen, dus bijvoorbeeld als de leverancier failliet gaat.

In de meeste vormen van escrow geeft de leverancier alleen een schijfje in bewaring. Dat is niet voldoende, want op software rust auteursrecht van de maker. Als alleen het schijfje wordt gedeponeerd heeft de gebruiker daar weinig aan. Zonder de beschikking over het auteursrecht kan hij het programma nog steeds niet legaal gebruiken. Voor dat gebruik, dus als bijvoorbeeld de leverancier failliet is, is echter niet het hele auteursrecht nodig. Voldoende is dat de gebruiker zoveel auteursrecht krijgt dat hij, uitsluitend voor zichzelf het programma kan gebruiken, verbeteren en wat belangrijk is, functionaliteit kan toevoegen. De gebruiker mag het alleen voor zichzelf doen en mag het programma, ook als hij het heeft verbeterd of uitgebreid niet als commercieel product op de markt brengen.

Deze regeling is door de Vereniging voor Notariaat en Informatietechnologie in samenwerking met auteursrechtspecialisten ontworpen. Ik heb daarbij in de periode dat ik nog in het notariaat werkzaam was als notaris een belangrijke rol gespeeld.

Omdat dit een nieuw notarieel product is, kan het zijn dat met de documentatie niet alle vragen beantwoord kunnen worden. U kunt mij een -e-mail sturen of mij bellen voor verdere informatie: 0620621000

De verzorging van escrow geschiedt in samenwerking met het Notariskantoor Van Ee & De Jonge in Utrecht.

Als u op dit moment meer wilt lezen over escrow en een uitleg over de unieke wijze waarop deze juridisch is vormgegeven, kunt u gaan naar de pagina Toelichting Escrow.