Artikel : Het Scheidingsconflict
Slot

In dit hoofdstuk heb ik aan de hand van verschillende invalshoeken willen laten zien dat het scheidingsconflict als specifiek conflict naar mijn mening niet bestaat, maar ook dat het conflict in de scheiding in zoverre bijzonder is dat het een potentieel maximaal leermoment oplevert op het gebied van persoonlijke groei. Het is eigenlijk leren onder de hoogste druk.

De bestaande methoden van transformatieve en narratieve mediation bieden goede aanknopingspunten om een stap verder te gaan en de vraag te stellen wat getransformeerd kan of moet worden en hoe de botsende verhalen zijn ontstaan. Met Gottman en Buber heb ik willen laten zien dat zowel op het gebied van het praktijkonderzoek als op filosofisch gebied er aanknopingspunten zijn om die stap te doen. In mijn autopoietische conflictmodel laat ik tenslotte zien waar de noodzaak tot transformatie en de bron van de botsende verhalen zit. Het vormen van zelfbewustzijn op en dus inzicht in de eigen structuur is hierbij van onderscheidend belang. Wie bereid is daaraan te werken zal niet minder conflicten hebben, maar er wel veel beter mee kunnen omgaan. Wie zijn cliënten op deze wijze kan helpen bereikt voor hen een enorme winst in de manier van kijken naar en omgaan met zichzelf en met de ander. [47]

Mr. Jan Willem van Ee LIC (1946) heeft Nederlands Recht en Notarieel Recht gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en Canoniek Recht aan de Katholieke Universiteit Leuven in België. Hij is mediator sinds 1997 en gecertificeerd bij het NMI. Van 1984 tot 2004 was hij notaris in Utrecht. Hij heeft publicaties op zijn naam op de gebieden van conflicttheorie en mediation, kerkelijk recht, notariaat, enneagram en Quechua. Website: www.vanenos.com