Artikel : Een Autopoietisch Conflict Model
Conclusie

In dit artikel wilde ik laten zien dat conflicten in essentie gaan over de persoon zelf in conflict. Het oplossen van conflicten gaat over cognitie, het is een leerproces dat nooit eindigt, maar eenmaal de knie is het heel belangrijk in het versnellen van het proces van het leren zelf. Ik wilde laten zien hoe autopoiesis zinvol is zijn op het gebied van conflicttheorie. In het boek Collaborative approaches to resolving conflict, is de eerste zin een citaat: “The place we need really imaginative new ideas is in conflict theory. That’s true with respect to war and peace, but also it’s true domestically ”. [43]

Ik denk dat kijken naar het conflict op de manier waarop ik heb voorgesteld in dit artikel veelbelovend is, niet alleen voor het oplossen van conflicten, maar ook om het conflict te zien en te gebruik als leermiddel.
Doorn, maart 2013,

Jan Willem van Ee

Het auteursrecht van deze tekst berust bij de schrijver en niets hieruit mag worden vermenigvuldigd en openbaar gemaakt zonder toestemming van de schrijver, behoudens wettelijk toegestane overnames.